جستجوی پیشرفته
 • 54,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچبند آتل دار با آتل شست طب و صنعت مدل 31420 مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 31420 محصول شرکت طب و صنعت اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان دارای نوار چسبی و کشی و دارای آتل  مناسب هر دو دست (با جابه جایی آتل ها) در 4 سایز محصول ایران

  54,000 تومان
 • 115,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-09-21

  مچ بند مدل 1088 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1088 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست آتل دار در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  115,000 تومان
 • 39,100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 2281 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 22281 محصول شرکت اپو (Oppo) پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست کشی در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  39,100 تومان
 • 235,750 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 3182 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 3182 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان دارای نوار چسبی و کشی و دارای آتل  در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  235,750 تومان
 • 70,150 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  ثابت کننده شانه و بازو طب و صنعت مدل 39100 مناسب استفاده بزرگسالانثابت کننده شانه و بازو مدل 39100محصول شرکت طب و صنعتاندازه قابل تنظیمپوشیدن راحت و آسان قابل استفاده برای هر دو دست در 4 سایز محصول ایران

  70,150 تومان
 • 80,500 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 1082 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1082 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  80,500 تومان
 • 70,150 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-10-02

  مچ بند مدل 2184 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 2184 محصول شرکت اپو (Oppo) پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست کشی در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  70,150 تومان
 • 170,200 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 2288 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 2288 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست (با جا به جایی آتل ها) دارای آتل و بند کشی ارتفاع محصول 20.3 سانتیمتر در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  170,200 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  آرنج بند مدل 1080 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان آرنج بند طبی مدل 1080 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  ارنج بند مدل 1086 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان ارنج بند طبی مدل 1086 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست تک سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  آویز دست مدل 3089 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 3089 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 1081 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1081 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست تک سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 1083 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1083 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست تک سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 1084 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1084 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست دارای نوار چسبی و کشی در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان
 • اتمام موجودی
  100 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1399-06-13

  مچ بند مدل 1089 شرکت اپو (Oppo) مناسب استفاده بزرگسالان مچ بند طبی مدل 1089 محصول شرکت اپو (Oppo) اندازه قابل تنظیم  پوشیدن راحت و آسان مناسب هر دو دست دارای آتل و نوار چسبی در 4 سایز محصول تایوان تحت لیسانس آمریکا

  اتمام موجودی
  100 تومان

با تخفیف خریداری کنید ...